در
5 ( 5 / 5 )
خیلی خوب کار میکنه ممنون از شما
در
3 ( 3 / 5 )
با سلام
لطف اندازه های این مودم را قید بفرمایید.