در
5 ( 5 / 5 )
آقا عجب آنتن دهیه خفنی داره این . ما یه جایی هستیم که کلا انتن نداره ایرانسل ولی این میگیره .خیلی تعرف کردن ما هم خریدیم واقعا هم خوبه . دست شما درد نکنه.پاسخ : زنده باشید دوست عزیز وظیفمونه