در
5 ( 5 / 5 )
بسیار مودمه خوبیه من به دستگاه پوز وصلش کردم جایی که تلفن نداریم اصلا خیلی کارمونو راه انداخت ممنون مودم شاپ
در
5 ( 5 / 5 )
این ورودیه لنش یا خروجی ؟ ایا هر دو قابل استفادس ؟پاسخ : بله دوست عزیز هم بصورت WAN میتونید استفاده کنید هم بصورت LAN